Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Kondolencje

20 stycznia 2021

Z głębokim smutkiem łączymy się z naszą Panią Dziekan dr hab. Kornelą Arwicz-Sienicką w okolicznościach nagłej śmierci Jej męża Jerzego Sienickiego. 

Składamy wyrazy współczucia i żalu całej rodzinie. 

Pracownicy i Studenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie.

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Akademia Sztuki
×