Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Konkurs Kaprysów Akademii Sztuki w Szczecinie

Prodziekan Wydziału Instrumentalego dr hab. Tomasz Szczęsny Prof. AS

oraz

Kierownik Zakładu Instrumentów Smyczkowych ad dr Dawid Pajdzik

zapraszają na 

Pierwszą Edycję „Konkursu Kaprysów Akademii Sztuki w Szczecinie”

 

REGULAMIN:

1. Konkurs odbędzie się 4 grudnia 2019 r., w Akademii Sztuki (Pałac pod Globusem) o godz. 15:00 w Sali Kameralnej (102).

2. W Konkursie mogą brać udział studenci zakładu smyczkowego Akademii Sztuki w Szczecinie.

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zgłoszenia dwóch kaprysów/etiud w ponumerowanej kolejności do dnia 02.12.2019, drogą elektroniczną na adres: konkurskaprysow@akademiasztuki.eu

 Przykład: Imię i nazwisko kandydata 

                  Instrument:  ....

             1. H. Wieniawski - Kaprys skrzypcowy nr 4 op. 10

             2. N. Paganini - Kaprys skrzypcowy nr 9 op. 16 

4. O godzinie 14:00 zostanie ogłoszony numer wykonywanego kaprysu/etiudy. Każdy uczestnik wykonuje podany, wylosowany kaprys zgodnie ze swoim zgłoszeniem. O godzinie 14:00 zostanie również wylosowana litera, od której rozpoczną się przesłuchania w kolejności alfabetycznej.

5. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione będą zwolnione z egzaminu technicznego. 

6. Ilość wyróżnień uzależniona jest od oceny Jury poszczególnych uczestników. 

7. Laureaci i osoby z wyróżnieniami otrzymają dyplomy. 

8. Ogłoszenie wyników odbędzie w dzień konkursu po obradach Jury. 

9. Występy będzie oceniało Jury złożone z nauczycieli akademickich, których studenci będą uczestniczyć w Konkursie. 

10. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. 

11. Oceny Jury są ostateczne i niepodważalne.

12. Zgłoszenia muszą zwierać zdanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Kolegium Sztuk Muzycznych
KONKURSY
Akademia Sztuki
×