Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Nabór zgłoszeń do VI Majowego Konkursu Gitarowego

18 maja 2020 r. | 

Czarna Sala, Pałac pod Globusem 

Zapraszamy do Szczecina wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości studiować muzykę, na VI Majowy Konkurs Gitarowy. Konkurs odbędzie się w Czarnej Sali Akademii Sztuki w Szczecinie 18 maja 2020 roku.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia lub osoby uczące się gry na gitarze klasycznej prywatnie. Nie ma limitu wieku i podziału na kategorie wiekowe. Uczestnicy występują w kolejności od najmłodszego do najstarszego. Program obejmuje dowolny repertuar solowy na gitarę klasyczną, którego czas trwania nie przekracza 10 minut. Jury składać się będzie z nauczycieli delegujących uczestników  pod przewodnictwem dr hab. Korneli Arwicz-Sienickiej, profesora nadzwyczajnego AS. Przewidziane są nagrody rzeczowe. Przyjazd uczestników i nauczycieli na koszt własny.

Po przesłuchaniach planowany jest koncert gitarowy.

***

REGULAMIN

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz osoby uczące się gry na gitarze klasycznej prywatnie.

2. Nie przewiduje się udziału studentów i absolwentów klas gitary na kierunku instrumentalistyka.

3. Konkurs odbędzie się w kategorii solistów. Nie ma limitu wieku.

4. Program obejmuje repertuar na gitarę solo, którego czas trwania nie przekracza 10 minut.

5. Program należy wykonać na gitarze klasycznej.

6. Jury konkursu będą stanowić nauczyciele delegujący uczestników pod przewodnictwem dr hab. Korneli Arwicz-Sienickiej, prof. nadzw. AS.

7. Werdykt jury jest ostateczny.

8. Przewiduje się nagrody rzeczowe.

9. Przyjazd uczestników i nauczycieli na koszt własny.

10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

11. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo

ograniczenia liczby uczestników.

12. Zgłoszenia należy składać na adres: konkursgitarowy@akademiasztuki.eu do

dnia 5 maja 2020 r.

13. Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuki w Szczecinie

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Powiązane pliki
Karta zgłoszenia-Gitara2020.docx 13054 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Karta zgłoszenia-Gitara2020.docx
Akademia Sztuki
×