Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
01.04.2020

Nabór zgłoszeń do Konkursu MINIATURA 2020

Konkurs MINIATURA 2020

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-Cov_2, a także komunikatami i rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, oraz Rządu RP z przykrością informujemy, że Konkurs MINIATURA odbędzie się w innym terminie, o którym Państwa powiadomimy.

Organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU MINIATURA 2020

1. Konkurs odbędzie się w terminie o którym poinformujemy w przyszłości w Sali Kameralnej (102) w Pałacu pod Globusem.

2. W Konkursie mogą brać udział studenci Akademii Sztuki w Szczecinie.

3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

• solo

• soliści (z towarzyszeniem fortepianu lub innego instrumentu)

• zespoły kameralne

Trzy kategorie zostaną ocenione oddzielnie.

4. Soliści wykonują utwór do 10 minut (nie może to być część utworu cyklicznego np. sonaty lub koncertu).

5. Zespoły kameralne wykonują utwór do 10 minut (nie może to być część utworu cyklicznego, np. sonaty lub koncertu).

6. Utwory solo lub z towarzyszeniem innego instrumentu wykonywane są z pamięci. Wyjątek stanowią utwory współczesnych kompozytorów po 1950 roku. Zespoły kameralne wykonują program z nut.

7. Przesłane programy uczestników konkursu weryfikuje i zatwierdza Prodziekan Wydziału Instrumentalnego dr hab. Tomasz Szczęsny, prof. AS. Uczestnik konkursu może wystąpić tylko z zatwierdzonym programem (informacja o akceptacji lub jej braku zostanie przesłana drogą mailową)

8. Laureaci pierwszych miejsc (poprzednich edycji Konkursu) nie mogą uczestniczyć w kategorii w której zostali nagrodzeni.

9. Członkami zespołów kameralnych mogą być wyłącznie studenci Akademii Sztuki w Szczecinie. 

10. Występy będzie oceniało Jury złożone z nauczycieli akademickich, których studenci będą uczestniczyć w Konkursie. Przewodniczącym Jury będzie Prodziekan Wydziału Instrumentalnego dr hab. Tomasz Szczęsny, prof. AS.

11. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

12. Laureaci konkursu będą zwolnieni z wykonania miniatury na egzaminie w sesji letniej.

13 Oceny Jury są ostateczne i niepodważalne.

14. Zgłoszenia programów przyjmowane są do dnia 31 marca 2020 roku na adres: miniatura@akademiasztuki.eu

15. Zgłoszenia muszą zwierać zdanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Akademia Sztuki
×