Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
26.06-02.07.2020

LETNIA AKADEMIA WOKALNO - AKTORSKA - LAWA 2020

 

KULICE 2020

Akademia Sztuki w Szczecinie zaprasza do udziału w Letniej Akademii Wokalno-Aktorskiej. LAWA - to forma modyfikacji programu nauczania z udziałem wspaniałych artystów będących jednocześnie doświadczonymi pedagogami. Edukacja studenta dotyczyć będzie takich umiejętności jak: śpiew solowy, interpretacja utworów wokalnych, współpraca z pianistą, aktorstwo, zachowanie sceniczne.

Oferta edukacyjna pt. „Akademia Sztuki w Szczecinie „PROJEKT KARIERA” dofinansowana została z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

TERMIN

W tym roku odbywać się będzie w terminie 27.06 - 2.07.2020 r.

Przyjazd dla uczestników możliwy 26.06 wieczorem (dodatkowa opłata w wysokości 40 zł.)

 

DLA KOGO

 • Oferta edukacyjna POWER 2014-2020,jest przedmiotem do wyboru dla studentów I i II roku studiów I stopnia Akademii Sztuki.

 • Istnieje także, za zgodą dziekana Kolegium Sztuk Muzycznych udział studentów z lat wyższych.

 • Dla młodzieży z pobliskich okolic Kulic, interesującej się śpiewem klasycznym, istnieje także możliwość uczestnictwa biernego.

 • Istnieje możliwość przyjazdu na warsztaty z osobą towarzyszącą, która ponosi koszty noclegów i wyżywienia (patrz opłaty)

 

CELEM WARSZTATÓW JEST:

- zwiększenie efektywności kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie-

-wspieranie edukacji utalentowanej wokalnie i aktorsko młodzieży, a także pomoc w samokształceniu i rozwijaniu młodych talentów,

- prezentacja Wydziału Wokalnego działającego w Akademii Sztuki w Szczecinie

- edukacja społeczna - umuzykalnianie społeczeństwa poprzez organizacje koncertów

 

GDZIE

LAWA odbędzie się w Zespole Dworsko - Parkowym w Kulicach, położonym w bliskim sąsiedztwie Nowogardu, w przeszłości należącym do rodziny Bismarcków. Obecnie jest to Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz miejsce spotkań społeczności akademickiej z mieszkańcami regionu. Ogromny park i spokojne otoczenie daje możliwości pracy ale także wypoczynku. Ośrodek ma bardzo dobre zaplecze noclegowe i gastronomiczne. Obiektem zarządza Stowarzyszenie Akademia Kulice.

 

OPŁATY

Studenci Akademii Sztuki w Szczecinie I oraz II roku studiów I stopnia nie podnoszą kosztów uczestnictwa w Letniej Akademii Wokalno-Aktorskiej.

Studenci innych lat mogą otrzymać dofinansowanie po złożeniu podania do Dziekan Kolegium Sztuk Muzycznych (liczba miejsc jest ograniczona – o ilości uczestników decyduje dyrektor LAWA - Ewa Filipowicz-Kosińska)

Opłata za kurs dla uczestnika aktywnego z zewnątrz Akademii Sztuki wynosi: 850 zł / Płatne do 15 czerwca 2020/

Gwarantujemy: noclegi (5) / pełne wyżywienie / pracę z profesorami / pianistami-akompaniatorami.

Indywidualne zajęcia w zakresie śpiewu solowego oraz interpretacji wokalnej, indywidualne i zajęcia z gry aktorskiej, ruchu scenicznego, możliwość udziału w koncertach wieńczących kurs, miłą atmosferę.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W LETNIEJ AKADEMII WOKALNO-AKTORSKIEJ

REJESTRACJA I OPŁATY

 • Liczba uczestników kursu jest ograniczona.

 • Rejestracja kandydatów nie będących studentami Akademii Sztuki w Szczecinie odbywa się wg kolejności napływających zgłoszeń. (formularz zgłoszeniowy – załącznik 1) oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł., dokonanej przelewem bankowym na konto:

74 2030 0045 1110 0000 0416 7930

Fundacja Akademii Sztuki Academia Nova

Pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

z dopiskiem: LAWA + imię i nazwisko uczestnika

 • W przypadku braku wolnych miejsc organizator wpisuje kandydata na listę rezerwową, o czym kandydat zostanie powiadomiony. Wyłącznie w przypadku niemożliwości udziału w LAWA z powodu braku wolnych miejsc, opłata rejestracyjna zostanie kandydatowi zwrócona.

 • Kurs LAWA rozpoczyna się 27.06.2020, natomiast pokoje dla uczestników mogą być dostępne od wieczora 26.06 (dopłata 40 zł, informację zgłosić do organizatora).

 • Opłata za cały kurs wynosi 850 zł. Kandydat ma zapewnione noclegi, wyżywienie i pracę z pedagogami i akompaniatorami.

 • Opłatę można uiścić jednorazowo 850 zł, lub w dwóch ratach: 100 zł opłata rejestracyjna + 750 zł opłata za kurs. Druga rata (potwierdzenie udziału w kursie) musi być wpłacona przez kandydata do dnia 15.06.2020 r.

 • Osoby towarzyszące muszą wnieść opłatę w wysokości 650 zł. również do dnia 15.06.2020 r. na konto Fundacji Academia Nova z dopiskiem „LAWA osoba towarzysząca”.

 • Zwrot kosztów opłaty za kurs jest możliwy w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie wtedy, gdy pisemna rezygnacja wpłynie do Organizatora w terminie do 7 dni roboczych (pn. pt.) przed rozpoczęciem kursu (liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu rezygnacji).

Adres korespondencyjny:

Ewa Filipowicz-Kosińska

Akademia Sztuki w Szczecinie

ul. Niepodległości 40

70-560 Szczecin

 

ZAJĘCIA

 • Uczestnicy w wieku od 18 lat, codziennie mają możliwość udziału (minimum 45 min.) w indywidualnej lekcji śpiewu solowego u wybranego przez siebie pedagoga

 • Uczestnicy w wieku do 18 lat codziennie mają możliwość udziału (minimum 30 min.) w indywidualnej lekcji techniki wokalnej, w zależności od stopnia zaawansowania u wybranego przez siebie pedagoga

 • Praca z pianistą - akompaniatorem w zależności od potrzeb.

 • Codziennie zajęcia z ruchu scenicznego i aktorstwa.

 • Udział w koncertach organizowanych podczas warsztatów (tylko wyznaczonych przez pedagoga uczestników LAWA.)

 • Każdy uczestnik po ukończeniu kursów otrzyma dyplom ukończenia LAWA.

 

PEDAGODZY

 • Dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektor AWA / śpiew solowy, technika wokalna

 • Dr hab. Katarzyna Dondalska, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie / śpiew solowy, technika wokalna

 • Dr hab. Jacek Ścibor, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego / ruch sceniczny, plastyka ruchu, emisja głosu, aktorstwo

 • Dr hab. Paweł Wolski Opera na Zamku w Szczecinie , Akademia Sztuki wSzczecinie / śpiew solowy, technika wokalna

 • Olga Bilas - Opera na Zamku w Szczecinie/ Akademia Sztuki w Szczecinie / pianista kameralista, akompaniator.

 • Michał Landowski - Akademia Sztuki w Szczecinie / pianista kameralista, akompaniator

Kurs dwudniowy:

 • Mgr Arkadiusz Buszko –Teatr Współczesny w Szczecinie / aktorstwo

 

CO PRZYGOTOWAĆ

 • Uczestnicy w wieku od 18 lat co najmniej trzy utwory wokalne.

 • Opanowany na pamięć wiersz Bolesława Leśmiana (swój wybór)

 • Uczestnicy mniej zaawansowani, uczniowie średnich szkół muzycznych co najmniej dwa utwory wokalne.

 • Ponieważ jeden z koncertów będzie odbywać się w kościele, mile widziany co najmniej jeden utwór sakralny

 • Każdy uczestnik musi posiadać nuty przygotowanych utworów do pracy, również dla pianisty.

 • Wygodny strój sportowy, miękkie obuwie zmienne do zajęć aktorskich.

 • Kostium do występu w koncercie, buty sceniczne.

 • Obowiązującą w okresie pandemii maseczkę do zasłonięcia nosa i ust, rękawiczki, płyn dezynfekujący - do celów osobistych.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 • Podczas pobytu na LAWA zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. (załącznik Regulamin LAWA).

 • Przestrzegać wszelkich regulaminów, przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Kulicach.

 • Podpisanie oświadczenia osoby uczestniczącej w LAWA, obowiązujące w warunkach pandemii COVID-19

 • Dla studentów POWER zgłoszona deklaracja uczestnictwa

 

INNE

 

DOJAZD

Zespół Dworsko-Parkowy usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 5 od centrum miasta i ok. 70 km od Szczecina

 

ULGI

Dla studentów Akademii Sztuki w Szczecinie - studia licencjackie rok I i II - udział w LAWA jest bezpłatny. 1
 

Dyrektor Artystyczna LAWA

dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS.

 

------------------

1 Bezpłatny udział tylko raz w całym etapie kształcenia.

Kolegium Sztuk Muzycznych
Akademia Sztuki
×