Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Informacja o zajęciach w trybie zdalnym

Uwaga!

Studenci 2 roku I stopnia Wydział Instrumentalny - zajęcia z Pedagogiki u Pani dziekan WEM Alicji Deleckiej-Bury będą się odbywały w trybie zdalnym, na TEAMS w poniedziałki godz. 9.30 Pierwsze zajęcia już 12 X 2020r.

Studenci 1 roku I stopnia Wydziału Instrumentalnego oraz studenci 1 i 3 roku I stopnia Wydziału Edukacji Muzycznej - zajęcia z Dydaktyki również będą się odbywały w trybie zdalnym, na TEAMS w poniedziałki o godz. 11.00

Kolegium Sztuk Muzycznych
KOMUNIKATY
Akademia Sztuki
×