Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Nabór zgłoszeń do Konkursu MINIATURA 2021

24 marca 2021 r. odbędzie się kolejna edycja konkursu MINIATURA.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i przesyłania zgłoszeń.

 

 

REGULAMIN KONKURSU MINIATURA 2021

1. Konkurs odbędzie się 24 marca 2021 r., o godz. 13.00 w Ogrodzie Zimowym w Pałacu pod Globusem.

2. W Konkursie mogą brać udział studenci Akademii Sztuki w Szczecinie.

3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

• solo

• soliści (z towarzyszeniem fortepianu lub innego instrumentu)

• zespoły kameralne

Trzy kategorie zostaną ocenione oddzielnie.

4. Soliści wykonują utwór do 10 minut (nie może to być część utworu cyklicznego np. sonaty lub koncertu).

5. Zespoły kameralne wykonują utwór do 10 minut (nie może to być część utworu cyklicznego, np. sonaty lub koncertu).

6. Utwory solo lub z towarzyszeniem innego instrumentu wykonywane są z pamięci. Wyjątek stanowią utwory współczesnych kompozytorów. Zespoły kameralne wykonują program z nut.

7. Programy uczestników konkursu zatwierdzają kierownicy poszczególnych katedr.

8. Laureaci pierwszych miejsc (poprzednich edycji Konkursu) nie mogą uczestniczyć w kategorii w której zostali nagrodzeni.

9. Członkami zespołów kameralnych mogą być wyłącznie studenci.

10. Występy będzie oceniało Jury złożone z nauczycieli akademickich, których studenci będą uczestniczyć w Konkursie.

11. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

12. Oceny Jury są ostateczne i niepodważalne.

13. Zgłoszenia programów przyjmowane są do dnia 20 marca 2021 roku na adres: miniatura@akademiasztuki.eu

14. Zgłoszenia muszą zwierać zdanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Akademia Sztuki
×