Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Spotkanie on-line: Inwestycje alternatywne w dobra luksusowe - instrumenty muzyczne

25 lutego 2021 | spotkanie on-line

Studenckie Koło Naukowe Investment Club działające przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zaprasza na spotkanie:

„Inwestycje alternatywne w dobra luksusowe - instrumenty muzyczne”.

Goście spotkania przybliżą m.in. 300 letnie dzieła sztuki włoskich mistrzów lutnictwa, które osiągają wielomilionowe wyceny i rosną na wartości średnio 11,4 % w skali roku posiadając ciekawą strukturę innowacyjnej komercjalizacji.

Spotkanie poprowadzą wybitni eksperci:

Wojciech Piotr Dutkiewicz - właściciel, prezes oraz współwłaściciel kilku podmiotów w Polsce, Szwajcarii i UEA. Znawca instrumentów lutniczych, mecenas sztuki, muzyk wiolonczelista, kreator międzynarodowych inicjatyw biznesowych.

Jest autorem projektu "Pierwszy Stradivari w powojennej Polsce na 100-lecie odzyskania niepodległości". Instrument z 1685 roku wyselekcjonowany przez Pana Wojciecha w 2018 roku otrzymał imię „Polonia”.

Ewa Paderewska - posiada długoletnie doświadczenie w PR, promocji, komunikacji i marketingu, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w kancelarii prawnej PATH LLP. Od wielu lat związana jest z tworzeniem i promowaniem polskiej kultury i sztuki. Pracowała w Instytucie Adama Mickiewicza, Fundacji Edukacji Kulturalnej i Narodowym Centrum Kultury, była także event managerem międzynarodowego festiwalu ONELIGHT.

 

Data i godzina wydarzenia: 25.02.2021, 19:00

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams:

Kod dostępu: ubctr4c

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a671b6bb723824a8798d0686aaa58ee59%40thread.tacv2/1613673442436?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%2215b18b50-b439-402d-8ae6-5efe5480d166%22%7d

 

link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/440263743846928

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Akademia Sztuki
×