Akademia Sztuki

Wydział Wokalny

Kolegium Sztuk Muzycznych

Akademia Sztuki

Zakład Kameralistyki Wokalnej

Zakład Kameralistyki Wokalnej Wydziału Wokalnego Akademii Sztuki w Szczecinie zajmuje się organizowaniem koncertów dla studentów wokalistyki, głównie w murach macierzystej uczelni, ale także poza nimi. Umożliwia studentom sprawdzenie swoich umiejętności w gatunku liryki wokalnej (z akompaniamientem fortepianowym) w ramach koncertów monograficznych, okazjonalnych, tematycznych, jak również jubileuszowych różnych kompozytorów. Do cyklicznych imprez, które wpisały się na stałe w kameralną działalność artystyczną wokalistów należą mi.in. „Schubertiada”, „Ostatni dzwonek” i „Noc muzeów”.

 

Kierownikiem Zakładu Wokalistyki Wokalnej jest dr hab. Sylwia Burnicka – Kalischewska, prof. AS

Akademia Sztuki
×