Akademia Sztuki

Wydział Wokalny

Kolegium Sztuk Muzycznych

Akademia Sztuki

Zakład Muzyki Operowej i Operetkowej

Zakład Muzyki Operowej i Operetkowej działa w strukturze Kolegium Sztuk Muzycznych Akademii Sztuki w Szczecinie jako jednostka Wydziału Wokalnego, począwszy od roku akademickiego 2019/2020 pod kierownictwem dra hab.  Pawła Wolskiego.

Podstawowym celem działalności Zakładu jest koordynacja procesu dydaktycznego w zakresie przygotowania studentów do pracy w charakterze śpiewaka-solisty w teatrach muzycznych.

W skład jednostki wchodzą pedagodzy wykładający przedmioty praktyczne, zapewniające przygotowanie do pracy na scenie oraz pedagodzy prowadzący przedmiot Śpiew solowy.

Działalności Zakładu skupiona jest na repertuarze operowym i operetkowym, w ujęciu praktycznym oraz teoretycznym.

W celu umożliwienia studentom zdobywania doświadczenia wokalno-scenicznego, jednostka stwarza możliwość brania udziału w recitalach i koncertach, a także opracowuje plany wystawienia studenckich spektakli muzycznych i koordynuje ich realizację, zarówno na scenie uczelni, jak również w zaprzyjaźnionych instytucjach kultury.

Ambicją Zakładu jest nawiązanie stałej współpracy z Operą na Zamku w Szczecinie w zakresie możliwości wystawiania na jej scenie pełnowymiarowych studenckich spektakli operowych i operetkowych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku najważniejszych ośrodków artystyczno-dydaktycznych w kraju.

Kierownik Zakładu dr hab. Paweł  Wolski

 

 

 

Akademia Sztuki
×