Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Szczecina dla Katarzyny Pawłowskiej

Dziekan Wydziału Wokalnego hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS, wręczyła studentce Katarzynie Pawłowskiej, (studiA II stopnia kierunku wokalistyka), dyplom potwierdzający uzyskane stypendium, przyznane przez Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka

Jak co roku, Prezydent Szczecina dostrzega i nagradza młodą utalentowaną szczecińską młodzież. Niestety w tym roku, ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, nie doszło do uroczystego ich wręczenia, w związku z tym wręczenie musiało nastąpić w bardziej kameralnym gronie.

Katarzyna Pawłowska z klasy dr hab. Ewy Filipowicz-Kosińskiej, w tym roku otrzymała również stypendium Rotary Club przyznawane dla uzdolnionej młodzieży. Uroczyste wręczenie odbyło się w klubie 13 MUZ. Stypendystka podczas tej uroczystości wykonała minirecital, przy fortepianie towarzyszyła jej mgr Irina Paliwoda.

Młodej i utalentowanej zdobywczyni stypendiów życzymy dalszego wspaniałego rozwoju oraz realizacji marzeń artystycznych.

Zdjecia prywatne.

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Akademia Sztuki
×