Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
dr hab.

Kornela Arwicz-Sienicka

prof. AS
Specjalizacja: gitara
 
W latach 2005-2010 dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Filii w Szczecinie. Koncertuje jako solistka i kameralistka. W 2000 roku zdobyła kwalifikacje równoważne uprawnieniom wynikającym z uzyskania stopnia naukowego doktora sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny artystycznej – instrumentalistyka. Habilitacja: luty 2014.
Brała udział w wielu międzynarodowych konkursach, festiwalach i kursach gitarowych w Polsce, Hiszpanii, Niemczech i  na Węgrzech. Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Arturo Sanzano w Hiszpanii (Quenca), Krakowskiego Konkursu Gitarowego oraz Ogólnopolskiego Konkursu Gitary Klasycznej. Jako solistka i kameralistka nagrała trzy płyty kompaktowe.
Od 1987 do 2010 roku prowadziła klasę gitary w Akademii Muzycznej w Poznaniu, Filii w Szczecinie, a obecnie w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jej studenci są laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów gitarowych np.: I miejsca w III Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych z Gitarą Klasyczną Ghitaralia 98 w Przemyślu.
Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Międzynarodowych Spotkań Gitarowych w Szczecinie w latach 2002-2007. Za dotychczasową pracę artystyczno-dydaktyczną i organizacyjną otrzymała Nagrody Rektorskie II i III stopnia.
Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Podyplomowych Studiów Doskonalących (Postgraduado Curso De Perfeccionamiento) w Królewskim Wyższym Konserwatorium Muzycznym w Madrycie (Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid).
Akademia Sztuki
×