Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Maja Koterba

Maja Koterba

(Maya Koterba)

Wokalistka, pedagog, logopeda, coach wokalny, absolwentka wokalistyki jazzowej na Akademii

Muzycznej w Bydgoszczy, w klasie Joanny Żółkoś-Zagdańskiej. Elastyczność stylistyczna

pozwala jej swobodnie poruszać się w różnych gatunkach muzycznych. Maya bierze udział w

różnych projektach artystycznych, obecnie związana głównie ze szczecińskim środowiskiem

muzycznym. Jako korepetytor wokalny współpracuje z aktorami Teatru Lalek "Pleciuga" w

Szczecinie ("Wodna Opowieść", "Czerwony Kapturek", "Ballada Szczecińska"). Laureatka i

uczestniczka wielu festiwali, warsztatów muzycznych m.in New Jork Jazz Masters International

Workshop in Wojanów(2018), International Summer Jazz Academy in Kraków(2015). Wystąpiła

na IV Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Me.Ba w Szczecinie(2014) i w marcu tego roku na

Szczecin Jazz Festiwal 2019. Szkoliła się pod okiem profesjonalnych trenerów wokalnych

światowej sławy (m.in Dean Kaelin, Hubert Noe, Kim Chandler, Mary Ann Kehler, Leigh McRae,

Sissy Handler

Akademia Sztuki
×