Akademia Sztuki

Sztuki Wizualne

Akademia Sztuki

Obrońców Stalingradu 17

OBROŃCÓW STALINGRADU 17 to przestrzeń dla sztuki, powstała w XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Obrońców Stalingradu 17 w Szczecinie, obecnie ul. im. Edmunda Bałuki.

Zainicjowana w czerwcu 2015 przez studentów Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki z podstawowej potrzeby fizycznej, niezależnej przestrzeni dla twórczych działań, szybko stało się przestrzenią otwartą, pozostającą w procesie, z samokształtującą się strukturą organizacyjną.

Jest to miejsce dedykowane postawom, działające bez określonego statementu i strategi. Tworzone przez grupę artystów zwiazanych z Akademią Sztuki w Szczecinie.

*


Obrońców Stalingradu 17 jest wspierane przez Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże.

Akademia Sztuki
×