Akademia Sztuki

Sztuki Wizualne

Akademia Sztuki

Kierunki studiów

W Akademii Sztuki w Szczecinie kształcimy na następujących kierunkach w dycyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

 
Wydział Architektury Wnętrz 
Wydział Grafiki
Wydział Malarstwa
   Wydział Sztuki Mediów
   Wydział Wzornictwa

    

    

    

   Akademia Sztuki
   ×