Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Galeria Nowa

GALERIA NOWA

MIEJSCE: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje", Pawilon nr 1,  (ul. Mączna 4, Szczecin)

KURATOR: DR OLGA KIEDROWICZ, MGR EWELINA ADAM

Od 2012 roku Akademia Sztuki w Szczecinie współpracując z regionalnym szpitalem w Zdrojach prowadzi działalność Galerii Nowa - galeria mieści się w głównym holu oraz korytarzach na oddziale ginekologiczno-położniczo-noworodkowym.

Galeria Nowa to niezwykła przestrzeń wystawiennicza, w której ważne są nie tylko walory artystyczne, ale też terapeutyczne. Jej odbiorcami są głównie pacjenci szpitala oraz ich rodziny; wiadomym jest, że sztuka może pomóc przezwyciężać lęki czy depresję. Autentyczne wzruszenia mogą wprowadzić w stan refleksji i wzbudzić przeżycia estetyczne. Ważne dla pacjentek i pacjentów jest obcowanie ze sztuką, wartościami z niej płynącymi, tak potrzebnymi w miejscu kojarzącym się z  bólem oraz chorobą. Uspokojenie, wyciszenie, relaks, oderwanie się od czasem trudnej rzeczywistości - czyli terapeutyczna siła płynąca z otaczającej człowieka sztuki - to główny cel działalności Galerii.

Zapraszamy na profil Galerii w Alei Fontann na portalu Facebook

Akademia Sztuki
×