Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Galeria Znaku i Typografii

GALERIA ZNAKU I TYPOGRAFII

MIEJSCE:  SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”, PPAWILON NR 16 (UL. MĄCZNA 4, SZCZECIN)

KURATOR: MGR TOMASZ PIOTR ŚWITALSKI

Galeria Znaku i Typografii na Oddziale Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zdroje jest kolejną przestrzenią skierowaną do pacjentów, w tym wypadku poradni okulistycznej - odbiorców, którzy na co dzień nie mają styczności z tematami podejmowanymi w zakresie projektowania znaku, piktogramu czy typografii.

Wydział Sztuk Wizualnych we współpracy z Oddziałem Okulistyki poprzez działalność Galerii chce namówić pacjentów i pracowników oddziału do poszukiwań komunikatów w abstrakcyjnych, często ascetycznych formach i kształtach.

Ciało człowieka korzysta z kilku zmysłów rejestracji codziennych doświadczeń, lecz do najczęściej przywoływanych należy postrzeganie dzięki zmysłowi wzroku. Poprzez prezentowanie prac mamy nadzieję na wniesienie dodatkowych wartości do szpitalnych przestrzeni, gdzie pacjenci spędzają znaczną część czasu w trakcie oczekiwania na wizytę u lekarza. Tym samym chcemy zachęcić ich do poznania dziedziny sztuki jaką jest projektowanie graficzne.

Galeria na Oddziale Okulistyki to nowo wyremontowana przestrzeń, w której eksponowane są prace studentów i pedagogów z Akademii Sztuki w Szczecinie oraz zaproszonych gości z Polski. Prezentowane na wystawach projekty - znaki abstrakcyjne, piktogramy, plakaty typograficzne, są zalążkiem, częścią pracy studentów z Pracowni Znaku i Typografii, której kierownikiem jest dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. nadzw. W jej skład wchodzą następujące przedmioty:

Pracownia Projektowania Znaku i Typografii
Kierownik pracowni: dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. nadzw.

W skład Pracowni Znaku i Typografii wchodzą przedmioty takie jak:
- Projektowanie Znaku i Form Identyfikacyjnych - dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. nadzw./as. mgr Magdalena Januszkiewicz, 
- Projektowanie Typografii - dr Michał Kacperczyk,
- Podstawy Projektowania Typografii i Wydawnictw - dr Michał Kacperczyk/dr Justyna Machnicka,
- Podstawy Grafiki Projektowej. Projektowanie Znaku i Form Identyfikacyjnych - mgr Tomasz Piotr Świtalski.

Akademia Sztuki
×