Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

PRZESTRZEŃ LIMINALNA / ESPACE LIMINAL

ZONA Sztuki Aktualnej wraz ze Stowarzyszeniem Sztuki Współczesnej 23.03 (Reims, Francja) zapraszają na DouBleStereo7_Liminal Space, siódmą część długoterminowego projektu artystycznego, który rozpoczął się w 2005 roku w Galerii Manhattan w Łodzi. Od 2005 roku projekt ten miał już sześć edycji, składających się na długą podróż z Francji do Rumunii i z powrotem do Polski. DouBleStereo7 opiera się na prostych zasadach rozwiniętych w ramach podejmowanych eksperymentów od 2005 roku: dziedziną badań jest tu krajobraz (jako „dowód” turystyczny) widziany z perspektywy artystycznej. Poszczególne edycje projektu DouBleStereo składają się zawsze z dwóch następujących po sobie etapów: początkowo artyści przebywają przez około 10 dni w określonym miejscu. W tym czasie mogą zadecydować czy pracują samodzielnie czy kolektywnie. Następnie wracają do swoich pracowni, by przeanalizować doświadczenia przeżyte w tym czasie. Drugi etap następuje po kilku miesiącach. Artyści wracają do miejsca, w którym przebywali w celu zorganizowania wspólnej wystawy. 

W ramach siódmej edycji projektu DouBleStereo miejscem spotkania było miasto Szczecin, a do udziału zostali zaproszeni m.in. studenci Akademii Sztuki w Szczecinie: Nicolas Canot i Ivan Polliart, Małgorzata Michałowska, Devora Neumark, Uladzimir Pazniak, Valéry Pelletier, Marie-Andrée Poulin, François Rioux, Artur Rozen oraz Rafał Żarski. 

Od 2005 roku Stowarzyszenie 23.03 wciela swoją misję, której celem jest rozwijanie twórczości artystycznej oraz rozpowszechnianie sztuki, przy jednoczesnym promowaniu dialogu międzykulturowego poprzez wspieranie projektów artystycznych opierających się na współpracy oraz mobilności pomiędzy różnymi międzynarodowymi ośrodkami, zwłaszcza w ramach długoterminowego projektu DouBleStereo. 

„Terytorium” jako pojęcie stanowi główny temat podejmowany w ramach działalności Stowarzyszenia 23.03. Ponadto, stowarzyszenie stara się jednoczyć, umożliwiać bezpośrednie spotkania oraz łączyć różne wypowiedzi artystyczne starające się odpowiadać na pytania związane z tym tematem. Wspiera ono również proces powstawania prac bazujących na bardzo różnych kontekstach kulturowych. Stowarzyszenie organizuje rezydencje, wymiany artystyczne, wystawy oraz zjazdy. Tak często jak jest to możliwe, wydarzenia te również uzupełniane poprzez publikacje, zarówno drukowane jak i cyfrowe (dostępne pod adresem: http://23.03.fr/), tworząc historyczno-krytyczne archiwum. 

Stowarzyszenie 23.03 stanowi platformę, w ramach której spotykają się artyści, akademicy oraz pasjonaci zainteresowani sztuką współczesną. Wspólnie wypracowują oni nowe praktyki artystyczne, tworzą refleksję nad ich obiegiem, odbiorem i pośrednictwem,. Poprzez partnerstwo University Reims Champagne-Ardenne Stowarzyszenie 23.03 bierze również czynny udział w wystawach, konferencjach oraz modułach szkoleniowych czy wymianach. 
Akademia Sztuki
×