Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

III POLSKI KONGRES ESTETYKI- relacja

W dniach 19-22 października 2018 roku odbył się na Akademii Sztuki w Szczecinie III Polski Kongres Estetyki pt. "MEDIA, NOWE MEDIA, CZY POST-MEDIA SZTUKI'.
Organizatorem Kongresu był Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Estetyczne.
W ramach Kongresu została podjęta szeroko zakrojona refleksja w odniesieniu do problematyki medium sztuki i ich współczesnych zmian form i funkcji oraz redefinicji. Prawie wszystkie większe ośrodki akademickie w Polsce były reprezentowane podczas Kongresu, prezentując ujęcia filozoficzne, kulturoznawcze, socjologiczne, artystyczne medium sztuki.
Uczestników Kongresu powitała Przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Prorektor ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry prof. Bartłomiej Otocki oraz Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów prof. Kamil Kuskowski, wyrażając radość z goszczenia III Polskiego Kongresu Estetyki w murach Akademii oraz życząc owocnych obrad. Kongres otworzyła Prezes Polskiego Towarzystwa Estetycznego prof. Krystyna Wilkoszewska,.
Podczas Kongresu miały miejsce dwa wykłady plenarne:prof. Ryszarda Kluszczyńskiego "Estetyka w hybrydycznej rzeczywistości" oraz Sideya Myoo "Estetyka w postmedialnej rzeczywistości", które zgromadziły dużą publiczność także spośród studentów i wykładowców Akademii.
Obrady odbywały się w sekcjach:"Sztuka/medium/pozór", "Doświadczenie nowych mediów", "Medium fotografii i filmu", "Obraz/postobraz/zdarzenie wizualne", "Medialność ciała", "Medium architektury", "Medium rzeźby i muzyki", "Nowe a stare media sztuki", "Rola emocji i odpowiedzialność medium sztuki". Sekcja "Delikatne medium języka" została odwołana ze względu na nieobecność prelegentów. W sumie zostało wygłoszonych 41 referatów.
Kongres został także wzbogacony o wydarzenia artystyczne. Dwie prezentacje Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej i Muzyki Eksperymentalnej prowadzonej przez prof. Roberta Knutha starały się poszerzać gamę zmysłów pobudzanych w akcji food art'owej zrealizowanej przez Wiktorię Tundys oraz podczas koncertu na saksofon, pianino i perkusję w przestrzeni z wizualizacją multimedialną.
Ponadto uczestnicy Kongresu mogli wysłuchać koncertu skrzypcowego Veriko Thumburidze ("Fantazja fińska" Maxa Brucha) w Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza oraz obejrzeć wystawy Pracowni Działań w Przestrzeni Publicznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzonej przez prof. Krzysztofa Wodiczko i dr Ewę Bobrowską, a także "Von Monet bis Kandinsky. Visions alive" w Alte Munze w Berlinie.

Zdjęcia wykonał: Kamil Macioł
Akademia Sztuki
×