Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Laureaci'14

GRAND PRIX
Piotr Urbaniec
 

GŁÓWNA NAGRODA W KATEGORII OBRAZ
Mikołaj Tkacz
 

GŁÓWNA NAGRODA W KATEGORII DŹWIĘK
Ewa Sadowska
 

WYRÓŻNIENIE
Bogna Morawska
 

WYRÓŻNIENIE
Hubert Wińczyk
 

NAGRODA DZIEKANA WYDZIAŁU MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW PROF. DR. HAB. KAMILA KUSKOWSKIEGO W POSTACI WYSTAWY W GALERII ZONA SZTUKI AKTUALNEJ TRAFIŁA DO
Piotra Urbańca, Artura Rozena oraz Wojciecha Didkowskiego

SPECJALNA NAGRODA W POSTACI INDEKSU WYDZIAŁU MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW TRAFIŁA DO PIOTRA ŻOŁĄDŹA

Akademia Sztuki
×