Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Laureaci 18

Grand Prix (5000zł)
Marta Krześlak

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (1500zł)
Pracownia Studencka Monitor

Wyróżnienia (5x 800zł)
Przemysław Piński, Zuza Banasińska, Barbara Gryka, Kolektyw Łaski, Jana Shostak

LISTA NOMINOWANYCH DO KONKURSU FESTIWALU MŁODE WILKI 18 :

Grupa artystyczna "Everybody loves somebody" (Marta Krześlak, Aleksandra Sarna, Małgorzata Pawlak, Kornel Kowalski),
Grupa artystyczna „Galeria Warsztat” (Joanna Graniczkowska, Marta Koniarska, Paula Sołtan, Magdalena Sadłowska, Kinga Dobosz, Patryk Różycki)
Kolektyw Łaski (Anna Shimomura, Julia Golachowska, Jagoda Kwiatkowska)
Pracownia Studencka Monitor
Młode Suki
Zuza Banasińska, Marianna Grabska, Barbara Gryka, Michał Iwański, Karolina Konopka, Marta Krześlak, Monika Grażyna Olszewska & Rafał Pietrowicz, Marcelina Pieniążek, Przemysław Piński, Jana Shostak, Agata Strychalska, Eugenia Wasylczenko, Adam Zduńczyk

wyboru dokonało Jury w składzie :
Rafał Jakubowicz, Agnieszka Kilian, Joanna Rajkowska, Ewa Tatar

Akademia Sztuki
×