Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Dzień Otwarty 2017

HARMONOGRAM:

- „Śniadanie przed Akademią”
Wydarzenie realizowane przez Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej i Muzyki Eksperymentalnej. Będzie ono zaproszeniem do wspólnego spędzenia czasu przy pysznym jedzeniu i dźwiękach instalacji, która przeniesie uczestników do lasu. Współorganizatorami projektu będą także członkinie i członkowie grupy teatralnej T2, związanej z Akademią Sztuki.
Godzina 10.00 – 12.00

- & the romantic horse
Agnieszka Kucharska i Ola Zielińska - instalacja dźwiękowa
Godzina 10.00 - 18.00, Hol Główny

- "Fotografia do zapamiętania"
Samoobsługowa tablica do wykonywania stykowych fotografii na luminoforach
Godzina 10.00 -18.00, sala 219

- "Wejdź do aparatu"
W ramach zajęć w Pracowni Podstaw Fotomediów przestrzeń pracowni zostanie zamieniona w dużą camerę obscurę, wewnątrz której będzie można doświadczyć projekcji obrazów uzyskanej otworami i soczewkami o różnych parametrach optycznych
Godzina 12.00 – do zachodu słońca, sala 218

- „Stwórz swój awatar”
warsztaty
Za pomocą oprogramowania do grafiki 3D oraz kamery trójwymiarowej uczestnicy warsztatów będą mogli zbudować swój awatar – postać trójwymiarową. Stworzony awatar może być poddany rozmaitym manipulacjom: poruszaniu nim, umieszczaniu na dowolnym tle, dowolnej przestrzeni, może żyć własnym życiem.
Sala 115, start godzina: 12.00 - 16.00 można dołaczyć w dowolnym momencie :)

- „O ja cię kręcę”
warsztaty
czas trwania ok 1-1.5 godziny (w zależności od ilości uczestników)
ilość osób: 4-10 osób
Warsztaty będą oparte na ćwiczeniach rozwijających twórczość, wykorzystujących zasadę gry w skojarzenia. Kilka cykli gier, opartych na początku na słowach, a następnie także na prostych gestach i czynnościach, zostaną połączone w całość poprzez pracę z urządzeniami do rejestracji obrazu oraz montaż materiału filmowego. Każdy uczestnik będzie ważnym ogniwem tej twórczej zabawy.
Sala 310, start godzina: 12.00

- Wycieczki po pracowniach i laboratoriach Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii i w Centrum Przemysłów Kreatywnych
Godzina: 11.00, 13.00, 15.00 i 16.00, zbiórka przy portierni Akademii Sztuki
Akademia Sztuki
×