Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

I would prefer not to title this

Czym jest tytuł? Jaką rolę odgrywa w sztuce? Ile treści pracy powinien wyjawić? Czy ma być jedynie wskazówką dla widza, czy też powinien być bliski opisowi? A może lepiej, aby pozostawiał odbiorcy jak najszersze pole do interpretacji?
Pytania te można odnieść nie tylko do poszczególnych dzieł, ale również do sytuacji wystawy, szczególnie wystawy zbiorowej. 

I would prefer not to title this to przegląd prac pozbawionych tytułu. Stosunkowo młoda Akademia Sztuki sprzeciwia się tradycyjnemu modelowi mistrz-uczeń, pozostawiając studentom dużą swobodę działania. Stając przed problemem nazewnictwa, w pewnym sensie stajemy przed wyzwaniem określenia siebie. Sprawa komplikuje się w przypadku grupy. Kim jesteśmy my? Razem? Co możemy osiągnąć?  Udział biorą: 
Michał Dobrucki
Sandra Gałka
Hanna Kaszewska
Marcin Korneluk
Marta Krysińska
Andrzej Mara
Marek Mardosewicz
Patrycja Migiel
Anastasiia Mikhno
Aleksandra Mrozowska
Horacy Muszyński
Jolanta Nowaczyk
Eugenia Wasylczenko
Dorota Wójcik
Dominika Wyrobek
Ada Zawadzka
Ola Zielińska


Akademia Sztuki
×