Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

VISUALITY FROM INTERCULTURAL PERSPECTIVES. TECHNOLOGY OF IMAGES IN COMMUNICATION, ART AND SOCIAL SCIENCES

Visuality from Intercultural Perspectives. Technology of Images in Communication, Art and Social Sciences", red. Michael Fleming i Aleksandra Lukaszewicz Alcaraz, PUNO Press we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2018

Zapraszamy do lektury pierwszej monografii wydanej w ramach projektu TICASS "Visuality from Intercultural Perspectives", która prezentuje wstępne rezultaty rozwijającej się współpracy badawczej w programie Komisji Europejskiej w perspektywie Horyzont 2020.
Książka podnosi problematykę zrozumienia sposobów funkcjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miejscach i kulturach, a także wskazuje na sposoby, w jaki różne poziomy wizualnej alfabetyzacji kształtują komunikację wewnątrz wspólnoty oraz pomiędzy wspólnotami.
Teksty zawarte w tomie są autorstwa badaczy z różnych obszarów nauk społecznych i humanistycznych, sztuki i biznesu. 
Książka może zainteresować osoby zajmujące się kulturą wizualną, estetyką, sztuką, komunikacją, edukacją i studiami międzykulturowymi.

<‘Visuality from Intercultural Perspectives" stanowi stony wkład w rozwój zrozumienia komunikacji wizualnej w perspektywie historycznej i kulturowej> - Prof. Arnold Berleant.
Akademia Sztuki
×