Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Hello Frame! Picturemaking is coming!

Hello Frame. Picturemaking is coming. Postreprodukcyjna praktyki artystyczne - książka autorstwa Agnieszki Grodzińskiej - to esej wskazujący na zmiany zachodzące we współczesnej percepcji wizualnej, dokonujące się za sprawą reprodukcji technicznej. Zmiany te wpływają na dostępność i sposoby dystrybucji obrazów. Dynamika ich funkcjonowania otwiera w publikacji drzwi do krytycznego badania dzisiejszej świadomości wzrokowej. Autorka rozważając mechanizmy sterujące naszym postrzeganiem kultury wizualnej, analizuje różne wymiary obecnego statusu obrazu.

 

Akademia Sztuki
×