Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Genealogia. Artefakty sztuki dawnej jako inspiracja młodego twórcy

Publikacja monograficzna pod redakcją dr hab. Waldemara Wojciechowskiego stanowi podsumowanie wieloletniego projektu wystawienniczego Pracowni Komunikacji Wizualnej i Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 
Bogato ilustrowana monografia zawiera dokumentacje fotograficzną działań artystycznych studentów Pracowni oraz rozważania krytyków i teoretyków sztuki na temat percepcji sztuki dawnej jako źródła inspiracji i punktu odniesienia w we współczesnej praktyce artystycznej. Głowny punkt odniesienia stanowią artefakty znajdujące się na wystawie stałej w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
 
Zapraszamy do lektury!
 
 
Akademia Sztuki
×