Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Tekst wizualny jako forma metasztuki

Bogato ilustrowane opracowanie zbiorowe na temat sposobu funkcjonowania tekstu w sztukach wizualnych odnosi się do jego funkcji poznawczych i komunikacyjnych, modyfikalności oraz struktury graficznej i gramatycznej kształtujących znaczenie.

Autorzy artykułów, a zarazem uznani artyści, historycy i krytycy sztuki, prowadzą szeroko zakrojoną analizę funkcji znaku, sposobów wizualizacji danych wpływających na interpretację rzeczywistości, bodygraphy (infografiki), tekstu w ujęciu filmowym z przynależnymi mu komunikacyjnymi i wizualnymi własnościami oraz zjawiska neokonkretyzmu w kontekście intermedialnych postulatów i poetyk z przełomu XX wieku. Publikacja pod redakcją dr hab. Danuty Dąbrowskiej-Wojciechowskiej i dr Małgorzaty Kaźmierczak wpisuje się w dyskurs redefiniujący pojęcie tekstu i komunikatu wizualnego.

 
Spis treści:
Olga Lewicka - "Książka artystyczna w społeczeństwie kontroli. Notatki o polityce obrazu"
Aleksandra Jach- "Wizualizacja danych"
Agnieszka Grodzińska - "Well-sorted hieroglyphic being"
Małgorzata Dawidek - "Pisanie ciałem"
Zofia Cielątkowska - "Obraz-tekst, czyli o tekście w obrazie filmowym"
Roman Bromboszcz - Neokonkretyzm- oblicza zjawiska: tekstualność, poezja kodu, cyberdramat
Tomasz Wilmański - "Książka bez słowa"
 
 
Recenzja: dr hab. Eleonora Jedlińska 
Projekt i skład: dr Anna Witkowska
 
 
 
Akademia Sztuki
×