Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Pomiędzy. Monografia poświęcona twórczości Kamila Kuskowskiego

Wydawnictwo monograficzne pod redakcją dr Łukasza Musielaka zawiera bogatą dokumentację fotograficzną dzieł Kamila Kuskowskiego oraz teksty krytyczne poświęcone jego twórczości autorstwa Tomasza Załuskiego, Mikołaja Iwańskiego, Jarosława Lubiaka, Anny Marii Leśniewskiej, Szymona Kubiaka, Marty Lisok oraz Magdaleny Ujmy.

 

„W twórczości Kamila Kuskowskiego wydarzyło się już na tyle dużo, że przyszedł czas na poszerzoną refleksję, a także pewną formę podsumowania. Oddajemy zatem w państwa ręce monografię poświęconą pracy twórczej tego artysty. Zaznaczmy jednak od razu, że nie przejawiamy ambicji systematyzujących i kodyfikujących. Byłyby one sprzeczne z samą postawą artysty ukształtowaną na gruncie kulturowej tradycji krytycznej autorefleksji i dekonstrukcji. W twórczości Kuskowskiego interesuje nas przede wszystkim jej potencjał heurystyczny w odniesieniu do określonych kontekstów i problemów. W związku z tym zrezygnowaliśmy z chronologicznych ujęć, biogramu i rozbudowanego kalendarium. To wszystko łatwo można znaleźć w bezkresie Internetu. Nie zamierzaliśmy także tworzyć reprezentatywnego albumu z reprodukcjami i dokumentacjami wszystkich prac. Jest to książka przede wszystkim do czytania. Mam nadzieję, że potraktowana zostanie nie tylko jako laurka wystawiona artyście, ale przede wszystkim jako głos w dyskusji nad kondycją współczesnego malarstwa”.

[fragment wstępu]

 

Recenzja naukowa: dr hab. Marta Smolińska

Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert

Współwydawca: Trafostacja Sztuki w Szczecinie

 

Księgarnia:
Akademia Sztuki
×