Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Widzialność niewidzialnego - nowe technologie obrazowania w praktyce artystycznej Zbigniewa Romańczuka

Książka zawiera zdjęcia najnowszych prac Zbigniewa Romańczuka oraz tekst Przemysława Rotengrubera komentujący twórczość artysty w kontekście nowych technologii obrazowania i związanych z nimi zmian w ludzkiej percepcji.

Przemiany technologiczne związane z rozwojem cyfrowych mediów, sztucznej inteligencji, cybernetyki, neuronauki i biotechnologii, wpłynęły na zmianę wielu wymiarów naszego życia, w tym również sztuki. Obecnie świat analogowy i wirtualny przenikają się, tworząc nowe „naturalne środowisko” człowieka. Manuel Castells zwraca uwagę, że rozwój społeczeństwa sieciowego – jako nowej fundamentalnej struktury współczesnej cywilizacji – powoduje, że tracą sens takie pojęcia, jak czas, przestrzeń i rzeczywistość. Castells przekonuje, że do opisu kondycji człowieka tkwiącego w sieci potrzebujemy nowych pojęć, ponieważ obecnie człowiek nie żyje już tylko w przestrzeni trójwymiarowej, lecz w wielowymiarowej przestrzeni hybrydowej. Jak twierdzi Rafał Ciołek, wyznacznikiem nowych czasów staje się złożoność, a nie opozycja binarna porządek – chaos. Zasadniczą wartością tego świata jest zaś informacja jako podstawowy potencjał natury, pierwotny w stosunku do materii, energii, czasu i przestrzeni.

[Zbigniew Romańczuk]
 
 
Redakcja: prof. Zbigniew Romańczuk
Tekst: prof. Przemysław Rotengruber
 
Projekt graficzny i skład: Ania Witkowska
 
 
Akademia Sztuki
×