Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Agata Zbylut. Muka

Publikacja podejmuje problematykę ciała, tożsamości, autokreacji, mediów społecznościowych, awangardy, polskiej transformacji ustrojowej i feminizmu w kontekście twórczości Agaty Zbylut. Książka zawiera dokumentację prac artystki z ostatnich lat.
 
Publikację otwierają Ruminacje, rodzaj autokomentarza, w którym artystka łączy wątki osobiste, techniczne szczegóły poszczególnych realizacji i kulturowe dyskursy. Pojawiające się w tekście wątki są dalej identyfikowane i dyskutowane w czterech rozmowach: z Ingą Iwasiów – klasyczką feminizmu w Polsce, Zofią Krawiec – propagatorką emenacypacyjnych możliwości mediów społecznościowych, Adamem Mazurem – znawcą fotografii oraz Januszem Noniewiczem, który wprowadził modę na intelektualno-artystyczne salony. Ogólny komentarz do twórczości Agaty Zbylut stworzyła, w kontekście feminizmu, Marta Czyż. Na końcu znajdziemy też Krótką historię odzyskiwania ciała autorstwa Łukasz Musielaka - swoistą próbę rekonstrukcji emancypacyjnego dyskursu ciała w perspektywie dziejowej.
 
Agata Zbylut. Muka
Książka pod redakcją Łukasza Musielaka
 
Agata Zbylut. Circle game
Edited by Łukasz Musielak

Recenzja naukowa: Magdalena Ujma

Język publikacji: polski, angielski
 
Akademia Sztuki
×