Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

W sztuce tracenia łatwo dojść do wprawy

Publikację rozpoczyna tekst autorstwa Magdaleny Lewoc. Artystka zarysowuje w nim kontekst psychoanalityczny czerpiąc m.in. z Luce Irigaray i Jacquesa Lacana. Porusza także aspekt antropologiczny i wątki (post-)kolonialne – dokonuje analizy Inności w kontekście różnic kulturowych i struktur symbolicznych. Pojawia się tu również ciało jako temat rozważań feministycznych – tu głównym punktem odniesienia jest Elizabeth Grosz i jej feminizm korporalny, w którym „ciało staje się ludzkim ciałem, ciałem, które współwystępuje i pokrywa się z przestrzenną formą duszy, ciałem, które określa granice własnego doświadczenia i podmiotowości, tylko poprzez ingerencję matki oraz, ostatecznie również, Innego (reprezentującego język i reguły rządzące porządkiem)”.

Kolejny tekst to esej Pawła Książka „Efekt paralaksy”, w którym autor sytuuje sztukę Hanny Nowickiej w kontekście sztuki amerykańskiej oraz nawiązuje do jej malarskich korzeni i koncepcji poszerzonego pola malarstwa. Autor pisząc o feministycznej wymowie jej prac posługuje się m.in. postaciami z dramatów Elfride Jelinek.

Aneta Szyłak metaforycznie podsumowując twórczość Nowickiej jako sztukę tworzenia „napięcia powierzchniowego” skupia się głównie na twórczości fotograficznej i wideo, a przede wszystkim doszukuje się znaczenia straty – co stanowi ważne odniesienie do tytułu monografii.

Sławomir Lipnicki z kolei, w swoim erudycyjnym tekście „Śladem różnic i pęknięć” analizuje znaczenie najważniejszych elementów prac artystki (takich jak kurz czy cielista guma) rozumiejąc jej twórczość jako taką, która „przesuwa odbiorcę w obszar niepewności”, aby „pozostawić widza >>poza granicami znanego<<”. Istotnie, twórczość Nowickiej jest wielowarstwowa i wymagająca. Monografia ta w założeniu ma jednak ułatwić recepcję jej sztuki.

 

dr Małgorzata Kaźmierczak

[fragment wstępu]

 

projekt: Ania Witkowska

recenzja: dr hab. Krzysztof Gliszczyński

 

Księgarnia:

 

Akademia Sztuki
×