Akademia Sztuki

Sztuki Wizualne

Akademia Sztuki

O nas

Na Akademii Sztuki w Szczecinie funkcjonuje pięć wydziałów kształcących w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Taki podział funkcjonuje od września 2020 roku. Wcześniej na naszej uczelni funkcjonowały dwa wydziały: Wydział Sztuk Wizualnych oraz Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, które w wyniku wprowadzenia nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce funkcjonowały następnie pod wspólną jednostką - Kolegium Sztuk Wizualnych (2019-2020).

Atutem wszystkich kierunków jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna, wśród której znajdują się artyści i projektanci i teoretycy sztuki rozpoznawalni jako twórcy, kuratorzy i naukowcy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Świadczą o tym liczne wygrane konkursy, wystawy i projekty artystyczne realizowane w renomowanych ośrodkach kultury w Polsce i na świecie. 

Wydziałom przewodniczą Dziekani. Nad kondycją dyscypliny czuwa Rada Dyscypliny, której przewodniczy Przewodniczący Rady Dyscypliny. 

 • Wydział Architektury Wnętrz prowadzi studia na kierunku architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, profil ogólnoakademicki. W ramach kierunku realizowane są następujące specjalności:
  • specjalność architektura wnętrz, studia I i II stopnia;
  • specjalność mebel i formy przestrzenne studia I stopnia. 
 • Wydział Grafiki prowadzi studia na kierunku grafika, profil ogólnoakademicki. Specjalności w ramach kierunku to:
  • grafika projektowa I i II stopień,
  • grafika artystyczna i i II stopień,
  • grafika interaktywna I stopień.
 • Wydział Malarstwa prowadzi kierunek malarstwo, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki. 
 • Wydział Sztuki Mediów prowadzi kierunek: sztuka mediów, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki:
  • specjalność: sztuka mediów i animacja (multimedia na 3 roku 1 stopnia) 
  • specjalność: fotografia specjalność: film eksperymentalny (film eksperymentalny i animacja na 3 roku 1 stopnia) 
 • Wydział Wzornictwa prowadzi kierunek: wzornictwo – studia I stopnia, profil praktyczny:
  • specjalność: projektowanie ubioru 
  • specjalność: projektowanie produktu 
  • specjalność: komunikacja wizualna i gry komputerowe 

W obrębie każdego z wydziałów znajdują się Katedry i Zakłady, które pod przewodnictwem Kierowników prowadzą wyżej wymienione specjalności. 

Działające w Akademii Sztuki w Szczecinie Centrum Przemysłów Kreatywnych jest dodatkowym atutem infrastrukturalnym, niezbędnym przy stale wzrastających potrzebach dostosowania programów studiów do potrzeb rynku pracy. Wyposażone jest w sale multimedialne, laboratorium tworzyw sztucznych, laboratorium technik ceramicznych, modelarnię/prototypownię, laboratorium fashion design, laboratorium virtual design, laboratorium serigrafii, laboratorium form przestrzennych, laboratorium edycji obrazu i dźwięku, laboratorium postprodukcji filmowej. 

Studenci mają również możliwość uczestnictwa w międzynarodowym programie Erasmus, do wyboru mają kilkanaście uczelni w Europie, z którymi Akademia prowadzi wymianę studencką. 

Istotną innowacją wzbogacającą program studiów jest Projekt „ Akademia Sztuki w Szczecinie_ INWESTYCJA W TALENTY” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Działanie 3.5 „ Kompleksowe programy szkół wyższych ( POWER.03.05.00-IP. 08-00-PZ2/17) na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach ścieżki II”. Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Akademii Sztuki w Szczecinie oraz podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i praktycznych umiejętności studentek i studentów, w okresie od maja 2018 do 28 lutego 2022 roku. W ramach projektu prowadzone są pracownie, warsztaty, szkolenia, a także wysokiej jakości płatne programy stażowe realizowane w instytucjach i firmach gwarantujących zdobywanie nowych umiejętności związanych z efektami uczenia się dla odpowiednich kierunków. 

Wykładowcy oraz studenci mają do dyspozycji Mediatekę Akademii Sztuki w Szczecinie, czyli multimedialny system biblioteczno- informatyczny. Oprócz księgozbioru bibliotecznego oraz czytelni zawierającej stale uaktualniane wydawnictwa, kwartalniki i miesięczniki dotyczące szeroko pojętej sztuki wizualnej, Mediateka oferuje licencjonowane dostępy do światowych archiwów z obszaru sztuk wizualnych i muzycznych ( Art.Store, Oxford Online, DRAM). 

 

Akademia Sztuki
×