Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Egzamin na kierunek Malarstwo, studia stacjonarne I stopnia

Warunki egzaminu wstępnego na Wydziale Malarstwa studia pierwszego stopnia:

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym. Zazwyczaj kandydaci proszeni są o wykonanie obrazu/rysunku lub serii koncepcyjnych szkiców na zadany temat. Prace mogą powstać na bazie obserwacji np. martwej natury albo całkowicie z wyobraźni. Każdorazowo określa to dokładnie treść zadanego ćwiczenia.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

- Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

- Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, ewentualnie inne, które kandydat/tka uzna za niezbędne).

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

 

Punktacja

Zadanie specjalistyczne w I etapie – do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego w II etapie – do 25 punktów

 

Uwaga:

Kandydat zalicza egzamin, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Akademia Sztuki
×