Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Egzamin na kierunek Malarstwo, studia stacjonarne II stopnia

Warunki egzaminu na Wydziale Malarstwa studia drugiego stopnia:

Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich (animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

 

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

 

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Uwaga:

Kandydat zalicza egzamin, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Akademia Sztuki
×