Akademia Sztuki

Wydział Wzornictwa

Akademia Sztuki

Projektowanie gier komputerowych i aplikacji, I stopnia

Kierunek: wzornictwo, specjalność: projektowanie gier komputerowych i aplikacji

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

- Prezentacj

- Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

 

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne – do 45 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją – do 55 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Akademia Sztuki
×