Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Kształtowania Przestrzeni Publicznej


Zadania projektowe realizowane przy pomocy prowadzącej pracownię dr Dominikę Zawojską-Kuriatę dotyczą tematów związanych z szeroko rozumianą architekturą wnętrz w kontekście wnętrz mieszkalnych jak i użyteczności publicznej oraz całych założeń przestrzennych przeznaczonych do przebywania w miejscach ogólnodostępnych. Propozycje studentów na zadane tematy dotyczą obiektów oraz ich wnętrz ściśle powiązanych z przestrzenią miejską jak i tych związanych ze środowiskiem naturalnym, miejsc przeznaczonych do przebywania człowieka i odpowiadających na jego różnorodne potrzeby. Studenci mają możliwość wyboru miejsca do zaadaptowania na wybrane funkcje publiczne, mieszkaniowe lub też zaproponowania koncepcyjnego projektu przestrzeni publicznej o wybranej funkcji w miejscu istniejącym lub modelowym. Misją Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz i Kształtowania Przestrzeni Publicznej jest między innymi badanie wraz ze studentami zagadnień związanych z projektowaniem architektury, samodzielne poszukiwanie inspiracji przy dokonywaniu właściwej selekcji tego co istnieje i przetworzenie tego przez własne postrzeganie szerokiego świata projektowego. Rozpatrywanie możliwości przestrzennych i związanych z nimi układów form i kompozycji. Wskazywanie właściwej analizy stanu zastanego projektowanej przestrzeni lub jej ścisłego otoczenia i odnoszenie się do niego w sposób adekwatny. Podczas pracy w pracowni istotne jest również poszukiwanie estetycznych i ergonomicznych rozwiązań, które będą miały odniesienie do rzeczywistości lub będą stanowić dla niej inspirację.

Akademia Sztuki
×