Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Mebla

Pracownia kształci studentów 2-go i 3-go roku studiów licencjackich i przygotowuje ich do samodzielnej pracy w zawodzie architekta wnętrz. 

Architektura wnętrz, będąca przedmiotem badań prowadzonych w pracowni, pojmowana jest jako fenomen społeczny definiujący najbliższe otoczenie człowieka - świadomie kształtowane w celu uzyskania przestrzeni stymulującej pożądane zachowania, interakcje, emocje. Człowiek i jego myśli, traktowane są jako podstawowa skala odniesienia w procesie tworzenia środowiska kulturowego za pomocą narządzi architektonicznych. 

Główną misją pracowni jest tworzenie wnętrz o indywidualnym charakterze uwzględniającym unikatową osobowość projektanta. Subiektywna wypowiedź autora ma wartość a priori. W pracy ze studentami kładę nacisk na wykorzystanie autorskich form meblowych o charakterze struktur dedykowanych do konkretnych wnętrz. Istotnym elementem wyróżniającym projekty studentów jest dbałość o detal i wnikliwa analiza wykorzystanych w zadaniach materiałów – prowadzi to do rozwiązań, w których materia twórcza służy kształtowaniu emocji u odbiorcy.

Tematy projektów dobierane są indywidualnie z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń studenta. W pracowni powstają projekty wnętrz prywatnych i publicznych. Opracowywane są we wnętrzach istniejących budynków historycznych i współczesnych. Praca nad zadaniem przebiega stopniowo, wspierana przez korekty indywidualne i studia autorskie. Zadania projektowe służą kształtowaniu świadomości i tożsamości projektanta.

Akademia Sztuki
×