Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa

W Pracowni Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa, ma miejsce takie projektowanie przestrzeni architektonicznej i przestrzeni wystawienniczej, zewnętrznej i wewnętrznej, która uwzględnia wzajemne ich relacje – stanowiące zasadę „nakładającego się oddziaływania”. Tego rodzaju formuła umożliwia badanie zależności tych przestrzeni oraz otwartą wypowiedź plastyczną, stanowiącą swego rodzaju „znak” dla współczesnego człowieka. Na takiej podstawie sformułowany program umożliwia w Pracowni definiowanie tematów problemowo w sposób, aby w powstających pracach semestralnych i dyplomowych zachodził określony proces projektowy i badawczy danej przestrzeni architektonicznej.  

Uczestniczący w całym procesie kształcenia studenci, będą zdolni zasugerować, zaprojektować, a następnie zrealizować wartościowe rozwiązania przestrzenne wnętrz i wystaw, spełniające nie tylko podstawowe wymogi użytkowe, ale również w największym stopniu spełniać doznania, estetyczne, duchowe i emocjonalne współczesnego użytkownika. Ważne również jest, by w trakcie pracy ogniskowały się indywidualne preferencje artystyczne studentów, by każdy mógł znaleźć własną formułę wypowiedzi w opracowywanych projektach.

Misją i celem Pracowni Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa jest:

 • przygotowanie studentów do twórczej systematycznej i samodzielnej pracy związanej z projektowaniem architektury wnętrz i wystaw,
 • rozwijanie zdolności zarówno syntezy jak myślenia analitycznego w projektowaniu wnętrz,
 • tworzenie założeń ideowych, programu i scenariusza dla projektowanego wnętrza i wystawy,
 • nauczenie studentów interpretacji zjawisk z innych dyscyplin twórczych za pomocą języka przestrzeni architektonicznej,
 • uwzględnienie interdyscyplinarności w procesie twórczym,
 • przygotowanie studentów do pracy w zespołach projektowych działających w zakresie kształtowania przestrzeni architektonicznej, głównie architektury wnętrz i wystawiennictwa,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nowymi materiałami i technologiami w opracowanych projektach,
 • położenie nacisku na znaczenie dokumentacji technicznej, jako środka komunikacji w relacji: użytkownik – projektant – wykonawca i to zarówno w fazie projektu wstępnego jak i projektu realizacyjnego,
 • profesjonalne opracowanie koncepcji projektów z zakresu architektury wnętrz i wystawiennictwa, 
 • zdobywanie doświadczenia w pracy zespołowej.
 • przygotowanie dyplomów licencjackich i magisterskich.

W pracowni zajęcia prowadzone są w formie wykładów i prezentacji wprowadzających w problematykę projektowania wnętrz i wystaw oraz ćwiczeń z korektami przeprowadzanymi indywidualnie z każdym studentem i odnoszą się do:

 • omówienia programu „scenariusza” projektu wnętrza lub wystawy,
 • wyboru istniejącego wnętrza, przestrzeni wystawienniczej,
 • inwentaryzacji wnętrza,
 • studiów projektowych (pod kątem wybranego tematu) dotyczące funkcji, formy, nastroju emocjonalnego, za pomocą szkiców, makiet roboczych z uwzględnieniem koloru i użytego materiału,
 • wykonania makiet roboczych i końcowych, ilustrujących zamysł przestrzenny – kompozycję przestrzeni,
 • wykonania rzutów z aranżacją i układem funkcjonalnym wnętrz lub wystawy,
 • wykonania przekrojów i kładów ścian w niezbędnej ilości,
 • realizacji wizji projektowej architektury wnętrz lub wystawy w perspektywie odręcznej i za pomocą wizualizacji komputerowych,
 • omówienie formy podania graficznego całości projektu,
 • przygotowanie portfolio,
 • konsultacje i korekty związane z przygotowaniem dyplomów licencjackich i magisterskich.
Akademia Sztuki
×