Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Form Użytkowych

Założenia programowe w zakresie Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz i Form Użytkowych obejmują zagadnienia:

— adaptacji istniejących obiektów użyteczności publicznej

— rozplanowania funkcjonalnego stref zamieszkania (domów i apartamentów)

— kształtowania przestrzeni ekspozycyjnych sztuki dawnej i współczesnej (muzea, galerie, pawilony wystawiennicze)

— rozwiązania wystaw lokali handlowych i usługowych

— rozplanowania funkcjonalnego lokali gastronomicznych 

— projektowania współczesnej architektury w środowisku kulturowym z zachowaniem kontekstu dzielnic zabytkowych

— ekspozycji indywidualnych koncepcji architektury wnętrz w układach kompozycyjnych historycznych kamienic 

— poszukiwań ideowych oryginalnych koncepcji architektury wnętrz odzwierciedlających formalno-plastyczne i funkcjonalno-przestrzenne oczekiwania użytkowników na początku XXI wieku

Akademia Sztuki
×