Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Przestrzeni Terapeutycznych

Założenia programowe w zakresie przedmiotu Projektowanie architektury wnętrz i przestrzeni terapeutycznych dotyczą opracowania projektów z zakresu architektury wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem relacji przestrzeń – użytkownik oraz analizy aspektów pełniących ważną rolę w jej kształtowaniu, takich jak: multisensoryczność, mobilność, model, materiał. Ważny jest rozwój umiejętności dotyczących kształtowania najbliższego otoczenia człowieka z uwzględnieniem potrzeb użytkownika, a w przypadku przestrzeni terapeutycznych (specjalistycznych) – pacjenta. Efekt końcowy to przede wszystkim próba przedstawienia idei projektowej w oryginalnej, indywidualnej konwencji, gdzie kontekst artystyczny oraz emocjonalny buduje zależności pomiędzy formą, funkcją oraz innymi składowymi wnętrza.

Podczas toku studiów poruszane są również zagadnienia teoretyczne w formie prezentacji połączonych z dyskusją, podczas których kształtowane są umiejętności merytorycznej dyskusji oraz autoprezentacji. 

Prace semestralne oraz dyplomowe są regularnie prezentowane na wielu wystawach zbiorowych (Poznań Design Festiwal 2019, Arch Inside 2017, 2018 czy light for space |space for light 2018) oraz biorą udział w konkursach o zasięgu ogólnopolskim czy międzynarodowym.

Akademia Sztuki
×