Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Pracownia Przestrzeni Interaktywnej

Cele:
  • Rozwinięcie umiejętności wyrazu artystycznego w przestrzeni wirtualnej
  • Nauka narzędzi pomagających w tworzeniu szeroko pojętej sztuki  interaktywnej 
  • Oswojenie relacji człowiek - przestrzeń interaktywna/wirtualna
  • Zaznajomienie studentów z pojęciem różnorodnych rodzajów interaktywności w sztuce i projektowaniu
  • Wsparcie indywidualnych projektów studenckich w kontekście interaktywności
 
Tematy:

Ilustracja interaktywna. Przeniesienie i reinterpretacja pojęcia ilustracji pod kątem interaktywności. Stworzenie wirtualnego “obrazu” na podstawie zadanego tematu (lektura) i implementacja procesów interaktywnych

Przestrzeń ruchu. Stworzenie indywidualnego projektu opierającego się o ruch człowieka  jako inspirację (bądź dosłowne źródło)  do stworzenia struktury/przestrzeni wirtualnej. Analiza różnych rodzajów ruchu i sposobów “zmaterializowania” go w świecie wirtualnym.

Nowa muzyka. Stworzenie wirtualnych “instrumentów” muzycznych generujących dźwięk na podstawie zróżnicowanej interakcji w świecie cyberprzestrzeni. Poszukiwanie i tworzenie nowych dróg interaktywnego tworzenia muzyki i dźwięku.

Obiekt/przestrzeń  reagująca. Stworzenie obiektu interaktywnego w przestrzeni wirtualnej reagującego na wybrane bodźce (dźwięk, “dotyk”, wzrok). Analiza możliwości interakcji w świecie wirtualnym i integracja czynnika ludzkiego w tworzeniu obiektów/przestrzeni reagujących.

Wirtualne portfolio. Stworzenie indywidualnej, wirtualnej strefy do prezentacji projektów za pomocą interaktywnych środków wyrazu.

Projekty uzgadniane indywidualnie wpisujące się w program pracowni.

Praca nad projektem dyplomowym – tematy uzgadniane indywidualnie.

Akademia Sztuki
×