Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości

Cele: 
  • Nauczenie studentów procesu pracy koncepcyjnej związanej z kreacją przestrzeni wirtualnej.   
  • Założenia ideowe, program i scenariusz opracowywanej przestrzeni.
  • Nauczenie studentów  interpretacji zjawisk z innych dyscyplin twórczych za pomocą języka przestrzeni architektonicznej. Interdyscyplinarność w procesie twórczym
  • Nauczenie studentów posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia gier i przestrzeni wirtualnych w kontekście rozwiązań VR. Mechanika poruszania się w wirtualnym środowisku. Tworzenie podstawowych interakcji dedykowanym zastosowaniu gogli VR
  • Nauczenie studentów procesu pracy projektowej związanej z kreacją przestrzeni wirtualnej. Opanowanie języka wypowiedzi przestrzennej: operowanie formą przestrzenną, materiałem,  oświetleniem. Umiejętność analizy zagadnień funkcjonalnych. Umiejętność wpisania się w kontekst przestrzenny z uwzględnieniem uwarunkowań kompozycyjnych i funkcjonalnych otoczenia, w przestrzeni zamkniętej i otwartej. 
  • Rozwijanie umiejętności pracy za pomocą dostępnych narzędzi w przestrzeni teleinformacyjnej.
  • Nauczenie studentów przygotowania prezentacji projektu w postaci gotowej aplikacji oraz animacji.
  • Zapoznanie się z nowymi technologiami wizualizacji i sonifikacji informacji funkcjonującymi we współczesnej przestrzeni teleinformacyjnej - w odniesieniu do warsztatu architekta i projektanta VR.
  • Eksploracja zdalnej przestrzeni wirtualnej 3d i jej przyszłościowych zastosowań związanych z potencjalną  drogą ewolucji zawodu architekta.
  • Indywidualny dobór i dostosowanie narzędzi cyfrowych do zamierzonego profilu działalności zawodowej.
Tematy:

Forma Dźwięku. Wizualna interpretacja indywidualnie wybranego utworu muzycznego. Przetworzenie muzyki  na podstawie przeprowadzonej analizy w formę  wirtualnego środowiska wykreowanego w silniku Unreal Engine 4 lub w innym silniku używanym w  procesie projektowym gier komputerowych.

Grywalne obrazy. Stworzenie wirtualnego środowiska dedykowanego VR inspirowanego indywidualnie wybranym obrazem 2D w w silniku Unreal Engine 4 lub w innym silniku używanym w  procesie projektowym gier komputerowych.

Grywalne ilustracje książki - Przedmiotem opracowania zadania mają być środowiska wygenerowane w silniku gry (np. Unreal Engine 4) inspirowane  wybranym tekstem lub jego  fragmentem Stworzone przestrzenie wirtualne  mają posiadać charakter grywalny oraz interaktywny. Sceny powinny mieć charakter scenograficzo - grywalny, czyli możliwość jednoczesnego poruszania się po planszach jak w grze komputerowej oraz używania lokacji jako scenografii do tworzenia środowisk gry filmów i animacji.

Przestrzeń-Emocja. Stworzenie wirtualnej przestrzeni obrazującej i przekazującej wybrany stan emocjonalny. Na podstawie analizy wybranego stanu emocjonalnego stworzenie wirtualnego środowiska audiowizualnego, z wykorzystaniem Unreal Engine 4 lub innego silnika gier w procesie projektowym. Uwzględniając takie parametry i zagadnienia jak barwa, światło, skala, dźwięk oraz nawigacja.

Aplikacja dedykowana wybranej marce/firmie. Na podstawie analizy stworzenie wirtualnej przestrzeni promującej indywidualnie wybraną firmę. Wykorzystanie Unreal Engine 4 lub innego silnika gier w procesie projektowym. Aplikacja musi zawierać elementy interaktywne lub grywalne oraz być zoptymalizowana pod gogle VR.

Na podstawie wybranego zagadnienia związanego z indywidualnie dobranym aktualnym problemem społecznym stworzyć wirtualną przestrzeń edukacyjną, obrazującą ten problem i wskazujący propozycję jego rozwiązania lub też obrazujący jego skalę oraz znaczenie. 

Na podstawie analizy wybranego zagadnienia stworzenie wirtualnego środowiska audiowizualnego, z wykorzystaniem Unreal Engine 4 lub innego silnika gier w procesie projektowym.

Projekty uzgadniane indywidualnie wpisujące się w program pracowni.

Praca nad projektem dyplomowym – tematy uzgadniane indywidualnie.

Akademia Sztuki
×