Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Pracownia Wystawiennictwa i Nowych Technologii w Projektowaniu

Pracownia Wystawiennictwa i Nowych Technologii w Projektowaniu to miejsce twórczych, interdyscyplinarnych poszukiwań łączących elementy świata realnego i wirtualnego. Kładziemy szczególny nacisk na naukę nowych technik artystycznej wypowiedzi dlatego w procesie projektowania wykorzystujemy narzędzia takie jak silniki gier komputerowych czy interfejsy człowiek-komputer. 

Celem realizowanych zadań jest zapoznanie studenta ze specyfiką przestrzeni o charakterze wystawienniczym, przekazanie wiedzy z zakresu projektowania wnętrz i wystaw oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego i świadomego tworzenia, a także realizowania interesujących koncepcji projektowych. 

Tematy zadań realizowanych w ramach pracowni dotyczą różnorodnych zagadnień z zakresu architektury wnętrz i wystawiennictwa. Poruszamy również aktualne problemy i zjawiska odnoszące się m.in. do ekologii czy relacji międzyludzkich. 

Prowadzone wykłady dotyczą przestrzeni wystawienniczych jak również nowych technologii zwłaszcza informacyjnych. Zwrócenie szczególnej uwagi na ich rolę w procesie projektowania pozwala postrzegać architekturę również w kontekście współczesnych przemian cywilizajnych. 

Studenci corocznie prezentują swoje prace na zbiorowych wystawach organizowanych w ramach Pracowni. 

 

Akademia Sztuki
×