Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Pracownia Konstrukcji Opakowań


Celem zajęć jest zapoznanie studentów z właściwościami wytworów papierniczych  takich jak: bibułka, papier, karton, tektura lita czy falista. Student również zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi procesu projektowania konstrukcji papierowych opakowania w aspekcie kształtowania: formy przestrzennej z uwzględnieniem właściwości materiału, z którego powstanie, z poszanowaniem ergonomii i estetyki produktu.

Podczas zajęć istotnym elementem jest tworzenie przez studenta dokumentacji z poszczególnych etapów  procesu projektowego. Dokumentacja ta zawiera wnikliwą analizę i opisy zastosowanych mechanizmów np: łączenia i budowania bryły produktu. Proces dydaktyczny uczenia się osób odrosłych, opiera się na zbieraniu doświadczeń, zatem na zajęciach obok realizacji podstawowego zadania, student wykonuję szereg ćwiczeń dodatkowych m.in. z zakresu kreatywności i analiz inżynierskich budowania brył.

 Zajęcia realizowane są w sposób interdyscyplinarny i holistyczny, gdzie poruszane są tematy z każdej dziedziny nauki i sztuki.  Proces nauczania opiera się na zainspirowaniu studenta do otwartości i wolności myślenia, a także do pracy zespołowej i umiejętności czerpania z różnych źródeł.  Student w ten sposób nabiera umiejętności kreacji, poprzez łatwość łączenia ze sobą wybranych przez siebie zagadnień czy poszczególnych elementów podczas budowania określanego produktu. Posiada elastyczność i otwartość umysłu podczas realizacji wcześniej określonego zamierzenia.  


Przykładowe tematy

Poszukiwanie twórczych, nowatorskich rozwiązań, których ostatecznym efektem będzie wykreowanie nowej formy opakowania, dopasowanego do produktu, który przede wszystkich chronimy. Istotne w tym procesie jest aby nowe opakowanie było wykonane zgodnie z właściwościami materiałów z którego powstanie i rozwiązywało rzeczywiste problemy konstrukcyjne opakowania bez klejenia bez strat papieru.

Założenia:

-  funkcjonalność, prostota użytkownika

-  ergonomia

-  projekt opakowania bez klejenia

-  projekt opakowania bez strat materiału

Akademia Sztuki
×