Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Mebla Konceptualnego

Zajęcia realizowane w ramach projektu pt.”Akademia Sztuki w Szczecinie_PROJEKT KARIERA”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pracownia Projektowania Mebla Konceptualnego jest rozszerzeniem oferty edukacyjnej i zwróceniem uwagi na maksymalne rozwinięcie pierwszego etapu projektowego - dogłębna analiza problemu, precyzyjne określanie odbiorcy, badania, poszukiwania idei, sformułowanie założeń projektowych / trendhunting - prognozowanie, monitorowanie, obserwacja nadchodzących trendów.
Uwzględnienie wzajemnych relacji konstrukcji, funkcji, ergonomii, i innych czynników istotnych podczas projektowania mebla, zakładając przy tym eksperymenty w celu doświadczania oraz znajdowania nowych, niestandardowych rozwiązań w czasie procesu projektowego form przestrzennych. Przygotowywanie studentów do samodzielnej pracy projektowej poprzez sukcesywne poznawanie technologii, materiałoznawstwa, oraz procesu produkcji mebli (współpraca/ warsztaty / wizyty w zakładach rzemieślniczych jako istotny element poznania tego procesu).

Pracownia stanowić ma rozszerzenie działających na WSW PPM, jednak jej program obejmować ma opracowywanie form wpisujących się w potrzeby grup odbiorców nowych pod względem zapotrzebowania, stylu życia, zainteresowań, preferencji etc. z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów lub materiałów tradycyjnych (niekoniecznie przypisanych technologii meblarskiej) ujętych w nieoczywisty, niespotykany dotąd sposób. Odbiorcę projektowanych form będą mogły stanowić także np. zwierzęta (humanizacja zwierząt) czy zjawiska w naturze, na które wpływ może mieć człowiek i jego działanie.

Podczas zajęć w pracowniach mebla kładących nacisk na ergonomię projektowanych form i wpisanie się mebla w standardy umożliwiające jego produkcję seryjną, niewiele miejsca zostaje na rzeczy nieoczywiste wykorzystujące eksperyment tak pod względem grupy docelowej formy, jak i rozwiązań materiałowych.


Przykładowe tematy:

  1. Lekkość komody. Nowe spojrzenie na mebel typu komoda. Czy komoda spełnia funkcję tylko składowania i powinna być obszerna? Jak zaprojektować mebel inaczej, który będzie miał za zadanie pomieścić dedykowany asortyment, a zarazem będzie nowym przedmiotem
    w przestrzeni?
  2. Forma meblowa inspirowana wybraną rośliną. Forma przestrzenna o wybranej funkcji inspirowana analizą rośliny. Mebel inspirowany kształtem rośliny.

Nowa pufa. Jak zaprojektować mebel, który będzie miał trzy funkcje; siedziska, drabiny, schowka, za każdym razem zmieniając swoją formę.

Akademia Sztuki
×