Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Mebla I

Pracownia Projektowania Mebla pod kierunkiem profesora Marka Owsiana kształci studentów drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego i drugiego roku drugiego stopnia. Studenci trzeciego roku pierwszego stopnia oraz drugiego roku studiów magisterskich mogą w Pracowni Projektowania Mebla realizować swoje dyplomy wieńczące studia pierwszego lub drugiego stopnia. 

Problemy poruszane w Pracowni w ramach realizacji zadań semestralnych dotyczą różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni prywatnej i publicznej zarówno zamkniętej, jak i otwartej. Proponowane przez prowadzących tematy zmuszają studentów do rozmaitych poszukiwań, obserwacji i dociekań celem zbudowania podstaw przyszłego projektu i zrozumienia potrzeb danej grupy odbiorców niezbędnych do rozpoczęcia procesu. Chcąc bowiem odpowiedzieć na temat taki jak na przykład siedzisko dla dwojga, musimy zastanowić się kim jest nasza dwójka osób i jakie relacje między nimi zachodzą. Nie tylko relacje międzyludzkie brane są pod uwagę podczas podejmowania prób odpowiedzi na obowiązujące w danym semestrze zagadnienia. Tematy takie jak przechowuję – eksponując, mebel do strefy wypoczynku w dużej firmie czy mebel do małych mieszkań wymagają od studenta opracowania rodzaju projektowego briefu uwzględniającego cechy obiektów i wnętrz już istniejących. Jak bowiem zaproponować formę użytkową przystosowaną do przechowywania i ekspozycji odzieży lub obuwia, czy też obecnych w każdym domu mebli do odwieszania płaszczy, odkładania listów i parasoli, nie znając kubatury i charakterystyki wnętrz, którym mają zostać zadedykowane?

W ramach programu przewidzianego dla pierwszego stopnia studiów oprócz wskazanych powyżej zagadnień nie brakuje także uwagi poświęcanej obserwacji współczesnego i dawnego wzornictwa.

Zadania proponowane studentom drugiego stopnia wymagają nieco większego niż w przypadku studiów licencjackich badawczego podejścia. Przed próbami znalezienia właściwej formy, niezbędne jest bowiem przygotowanie szczegółowego researchu mającego na celu poznanie danego problemu w maksymalnym możliwym stopniu. Etap ten umożliwia późniejsze poszukiwanie kreatywnych rozwiązań dla tematów takich jak Mebel miejski dla Szczecina, ekologiczny przystanek autobusowy dla dzielnicy Pogodno, mebel unikatowy/mebel seryjny czy dla szeregu tematów, których istotą jest znalezienie innowacyjnego wykorzystania surowców postrzeganych przez ogół jako odpady.

Szczególny nacisk podczas pracy w PPM kładziony jest na rzetelne opracowanie fundamentu – bazy danych poprzedzających etap poszukiwania form. Baza ta składa się z haseł, inspiracji (zarówno istniejącymi już formami, przestrzeniami, dokonaniami innych projektantów, jak i zachowaniami ludzkimi, trendami) oraz materiałów zaczerpniętych z rozmaitych źródeł pisanych na tematy związane na przykład z technologią, architekturą, różnego rodzaju zjawiskami istotnymi w kontekście opracowywanego zagadnienia) a całość przedstawiana jest w formie mogącej ewoluować na przestrzeni całego semestru mapy myśli. Po dokładnym zbadaniu obszaru zainteresowania pierwsze kroki na drodze poszukiwań rozwiązania stawiane są za pomocą szkiców koncepcyjnych, będących podstawą do późniejszych prób makietowania wybranych z prowadzącymi form. Makieta w skali 1:10 pozwala zweryfikować założenia projektowe i aspekty formalne oraz ergonomiczne mebla w trzech wymiarach stanowiąc element niezbędny do szczegółowego opracowania projektu. Wszystkie odpowiedzi na obowiązujące w semestrze tematy kończą się precyzyjnie wykonanym modelem oraz uzupełniającą go planszą z rzutowaniem opatrzonym wymiarami gabarytowymi, przedstawieniem mebla w perspektywie i propozycją nazwy własnej.

Wybrane (a w przypadku prac dyplomowych – wszystkie) projekty semestralne realizowane są w wymiarach rzeczywistych z uwzględnieniem materiałów docelowych. Zrealizowane formy meblowe pozwalają na uczestnictwo w rozmaitych konkursach związanych z branżą wyposażenia wnętrz i reprezentację dorobku wydziału na krajowych i zagranicznych (tak zupełnie nowych, jak i renomowanych, znanych w skali świata) wystawach i festiwalach dizajnu.

Prototypy zrealizowane dotychczas w Pracowni Projektowania Mebla prezentowane były między innymi na:

  • Łódź Design Festiwal
  • Cubetura (Szczecin)
  • Arena Design (Poznań)
  • Noc z Designem (Wrocław)
  • Noc Muzeów (w Szczecinie)
  • Targi Warsaw Home (Warszawa)
  • ISaloni (Superstudio Piu, Mediolan)
  • Mood Concept (Warszawa)

oraz w ramach wielu wystaw towarzyszących wydarzeniom organizowanym przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

Akademia Sztuki
×