Akademia Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Mebla II

Dobre planowanie jest dla mnie nauką i sztuką równocześnie.
Będąc nauką, analizuje relacje międzyludzkie;
będąc sztuką, koordynuje ludzkie działania tak,
by doprowadzić do ich kulturowej syntezy.
Walter Gropius, Pełnia architektury

 

Pracownia Projektowania Mebla jest kierunkową pracownią wyboru i kształci studentów Katedry Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnej Kolegium Sztuk Wizualnych począwszy od drugiego roku studiów pierwszego stopnia do roku dyplomowego (pracownia prowadzi dyplomy licencjackie oraz dyplomy magisterskie). Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych korekt, a zadaniem każdego ze studentów pracowni jest wybór i realizacja dwóch spośród sześciu proponowanych przez prowadzącego zagadnień stanowiących tematy semestralne. Projekty powstają w drodze poszukiwań formy zarówno na tle ekspresyjnym, estetycznym i społecznym z uwzględnieniem wszystkich aspektów technicznych.

Zajęcia w PPM mają na celu zdobywanie wiadomości teoretycznych i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie projektowania mebli spełniających oczekiwania danego odbiorcy, wpisaniu projektowanych form w istniejący kontekst wnętrz lub krajobraz (przestrzeń otwartą) oraz czytelnej prezentacji autorskiego projektu.

Kształcenie w zakresie projektowania mebli wyznacza ukierunkowany proces dydaktyczny przez naukę kształtowania form meblowych z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych, ergonomicznych, technologicznych i kulturowych. Program Pracowni jest zgodny z treścią kierunkowych efektów kształcenia i zakłada podnoszenie umiejętności studentów w zakresie projektowania mebli jednostkowych i przeznaczonych

do produkcji seryjnej – dedykowanych wnętrzom mieszkalnym, miejscom pracy oraz przestrzeniom publicznym; projektowanie zestawów lub kompletów mebli; projektowanie mebli unikatowych. Analiza mebli współczesnych, nowe wzory i sposoby użytkowania mebli, metodyka projektowania, modelowanie w skali redukcyjnej i naturalnej, zapis koncepcji oraz rysunek warsztatowy mebli uzupełniają cykl kształcenia

Zadaniem studentów studiów pierwszego stopnia jest rozwijanie swoich umiejętności w zakresie projektowania mebli oraz zdobywanie rozszerzonej wiedzy technicznej i materiałowej z zakresu produkcji mebli w toku realizacji tematów obowiązujących w pracowni. Są to początkowo zadania związane z wykonaniem inwentaryzacji wybranego mebla, a następnie

(po wybraniu tematu) przejście przez cały proces projektowy mebla i zakończenie go wykonaniem makiet w skali 1:10.

Program pracowni dla studentów studiów magisterskich ma na celu pogłębianie umiejętności w zakresie projektowania mebli oraz poszerzenie i pogłębienie wiedzy z obszaru wzornictwa, a także projektowania detalu meblowego w oparciu o własne modelowe realizacje projektów w skali 1:1. Zajęcia w PPM są uzupełniane o cyklicznie prowadzone wykłady z historii wnętrz, wzornictwa i mebli.

 
Przykładowe tematy:
  1. Mój mebel – projekt własnego wymarzonego mebla o wybranych dwóch funkcjach, projekt
    w przestrzeni modelowej.
  2. Projekt siedziska z możliwością sztaplowania.
  3. Projekt mebla unikatowego o wybranych minimum trzech funkcjach.
Akademia Sztuki
×