Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Wykład w Pracowni Gościnnej na kierunku Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna

Wykład pt. „Jak rozwijać swoje idee w projekcie artystycznym” gościnnie wygłosiła artystka Ya-Wen Fu z Tajwanu, mieszkająca i tworząca w Tajwanie i w Lipsku wykład odbył się 10.10.2019. Ya-Wen Fu uzyskała stopień magistra sztuki mediów w Wyższej Szkole Grafiki i Sztuki Książki (HGB) Akademii Sztuk Pięknych w Lipsku. Jej praca skupia się na związku pomiędzy ciałem i przestrzenią. Ya-Wen Fu ujmuje ten związek nie tylko poprzez opis podmiotu i jego otoczenia, ale poprzez zróżnicowaną koncepcję i analizę krytyczną podmiotu w przestrzeni.

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×