Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Fotografii i Obrazowania Cyfrowego

Pracownia Fotografii i Obrazowania Cyfrowego powstała w 2013 roku. Głównym problemem, wokół którego  koncentrują się działania pracowni, jest temat fotografii jako medium – dotykający kulturowych, społecznych, historycznych znaczeń i kontekstów fotografii. Punktem wyjścia dla rozważań i aktywności są tematy semestralne, wykłady i prezentacje. Studenci konsultują swoje pomysły, przechodząc przez cały proces pracy nad projektem artystycznym, który poza konceptualnym wymiarem wymaga nabywania technicznej wiedzy oraz umiejętności. Tematy w każdym semestrze ulegają zmianom i przekształceniom w taki sposób, aby motywować uczestników zajęć do wielokierunkowego rozwoju.

Podczas pracy nad projektem, student może wyjść poza granice medium fotografii. Pracownia jest otwarta na korzystanie z innych środków wyrazu takich jak wideo, rzeźba, instalacja, obiekt, fotoksiążka czy inne, a w szczególności na połączenia wyżej wymienionych z fotografią. Celem takiej perspektywy jest wspieranie uczestników w poszukiwaniu własnego języka wizualnego oraz tworzenie przestrzeni do eksperymentowania z innymi dziedzinami sztuki, które we współczesnej sztuce przestały być oddzielone od siebie ostrymi granicami, a nawet nieustannie czerpią od siebie nawzajem. Kładziemy nacisk na: refleksję na doświadczeniami wizualnymi i wielozmysłową percepcją otaczającej rzeczywistości; pogłębianie umiejętności słuchania i prowadzenia rozmów z drugim człowiekiem; dowartościowywanie procesu pracy twórczej; tworzenie spójnych narracji wizualnych.

Dodatkowym założeniem pracowni jest przygotowanie studentów do rynku pracy, które zakłada rozwijanie umiejętności społecznych takich jak praca w grupie; zabieranie głosu w dyskusji na forum; publiczna prezentacja własnych pomysłów, a także wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne w działaniach komercyjnych takich jak tworzenie moodboardów i opisów koncepcji; organizacja i produkcja sesji zdjęciowej związanej np. z designem lub modą.

Do zrealizowania zadań w pracowni posłużyć może studio fotograficzne mieszczące się w sali 003, której jest wyposażone w tła oraz lampy fotograficzne.

Obszary problemowe, którym poświęcamy uwagę w pracowni to przede wszystkim:

#pamięć #podróż #zapominanie #dzieciństwo #płynność #nadprodukcja #sztuka #nauka #bohaterowie #historie #glittter #brokat #błysk #archiwaspołeczne #archiwaprywatne #pocofotografia #copofotografii #postfotografia #miejscapamięci #samoświadectwa #mockdocumentary #fiction #conazywamyprawdą #międzyfikcjąaprawdą #relacje  #korzenie

 

Akademia Sztuki
×