Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Rysunku i Malarstwa

Pracownia powstała w tym roku i prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku dla studentów pierwszego roku oraz malarstwa dla studentów drugiego roku (od 2020-21). Kurs rozpoczyna się od przygotowania własnych podobrazi na płótnie i desce metodami tradycyjnymi . Prace malarskie wykonywane są w technice olejnej, enkaustyce i temperze jajkowej. Zajęcia odbywają się w pracowni malarskiej na ul. Kolumba. Studenci realizują studium martwej natury, postaci ludzkiej ( zajęcia z modelem) oraz zadania tematyczne i biorą udział w sesjach plenerowych. Celem pracowni jest nie tylko rozwijanie umiejętności rysunkowych i malarskich studentów, ale przede wszystkim kształtowanie ich świadomości wzrokowej i ponadprzeciętnej uważności w obserwacji otoczenia prowadzonej z udziałem wszystkich zmysłów.

Akademia Sztuki
×